تمام شماري طرح هاي اشتغال عشايري و روستايي استان به نيمه رسيد / سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته
سونيا خضرایی كارگزار توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار استان فارس:

تمام شماري طرح هاي اشتغال عشايري و روستايي استان به نيمه رسيد / سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته

سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته: قريب ده رسته در گزارش مهارتي بهمن ماه ١٣٩٧اين كارگزاري تثبيت و رسته ملي آي تي نيز متمركز و منفك تعريف شده است و در دستور تقويت است سامانه نظارت از سامانه كارا و يا اهداف پيشين طرح ملي تكاپو جدا نيست و اگر مغايرت و

اخبار شیراز

تمام شماري طرح هاي اشتغال عشايري و روستايي استان به نيمه رسيد / سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته
سونيا خضرایی كارگزار توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار استان فارس:

تمام شماري طرح هاي اشتغال عشايري و روستايي استان به نيمه رسيد / سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته

سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته: قريب ده رسته در گزارش مهارتي بهمن ماه ١٣٩٧اين كارگزاري تثبيت و رسته ملي آي تي نيز متمركز و منفك تعريف شده است و در دستور تقويت است سامانه نظارت از سامانه كارا و يا اهداف پيشين طرح ملي تكاپو جدا نيست و اگر مغايرت و

پوکی استخوان از پیشگیری تا درمان

پوکی استخوان از پیشگیری تا درمان

پوکی استخوان (Osteoporosis) بیماری شایعی است که موجب ضعیف شدن استخوان‌ها شده و خطر شکستگی استخوان‌ها را افزایش می‌دهد؛ زمانی که فرد دچار پوکی استخوان است، با افتادن‌های عادی، ضربه‌های معمولی و یا در مراحل شدید حتی با یک سرفه ممکن است، استخوان هایش بشکند.

برتری بانوان کاراته کا فارسی در کشور

برتری بانوان کاراته کا فارسی در کشور

تیم بانوان کاراته کار جهرم (منتخب استان فارس) در مسابقات قهرمانی کاراته کشور و هنر‌های فردی کشور در سبک شیتوریو شوکوکای یونیون بر سکوی قهرمانی ایستاد.