میزان بارش در لار
یکشنبه 31 مارس 2019 2 سال قبل

میزان بارش در لار

میزان بارش در لار ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘> نسخه اصلی میزان بارش در لار ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان […]

میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

این مطلب را هم ببینید
توزیع ۸۰۰ بسته غذایی در زرین دشت

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی میزان بارش در لار

ایرنا-فارس-میزان بارندگی های سال جاری زراعی در شهرستان لار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته که به ۲۷۳ میلیمتر رسیده است. *۱۶*‘>
نسخه اصلی

منبع

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

    Sorry, no posts matched your criteria.

نت افراز تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب