اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد
شنبه 19 ژانویه 2019 2 سال قبل

اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد

[ad_1] شیراز- مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی موجب فعالیت های چشمگیری آبخیزداری در کشور شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کارگاه منطقه ای معاونین آبخیزداری و روسای ادارات آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی و سرتسهیل گران منطقه ۲ کشور به میزبانی اداره […]

[ad_1]

شیراز- مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی موجب فعالیت های چشمگیری آبخیزداری در کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کارگاه منطقه ای معاونین آبخیزداری و روسای ادارات آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی و سرتسهیل گران منطقه ۲ کشور به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس برگزار شد.این کارگاه یکروزه با حضور مدیر کل دفتر آبخوانداری و کنترل سیلاب سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور،مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی این سازمان و همچنین معاونین آبخیزداری،مدیر کل امور مراتع  و روسای ادارات آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی منطقه دو ۱۰ استان کشور و سرتسهیلگران این استانها و نیزمدیر کل منابع طبیعی فارس وجمعی از کارشناسان فنی آبخیز در شیراز برگزار شد.

وحید جعفریان مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها در حاشیه این گردهمایی با اشاره به فعالیتهای گسترده و اثر بخش آبخیزداری و نتایج موفق اقدامات انجام گرفته در این حوزه گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی موجب فعالیتهای موفق و کم نظیری در عرصه های طبیعی بویژه حوزه آبخیزداری و آبخوانداری کشور شده است.

وی افزود: مشارکت پذیری مردم و دستگاه های اجرایی را باید در جانمایی فعالیتهای آتی به عنوان اولویت نخست برنامه هاو اجرای پروژه ها قرار داد.

 وی با تاکید بر رویکرد توانمندسازی جوامع محلی و انسجام سازمانی در فعالیتهای آموزشی و ترویجی عرصه های منابع طبیعی و نیز حوزه های آبخیز خواستار مشارکت بیش از پیش دست اندرکاران و ذینفعان مختلف در اجرای فعالیتهای آبخیزداری در کشور شد وافزود: ظرفیت سازی و توانمندسازی جوامع محلی و نیز پایش و ارزیابی مشارکتی در اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری یکی از رویکردهای اساسی در اجرای فعالیتهای آموزشی و ترویجی است.

این مطلب را هم ببینید
مه گرفتگی در جاده های جنوب فارس

مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها در ادامه با اشاره به اجرای پروژه ها، فعالیت ها و اقدامات آموزشی و ترویجی در پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: توجه جدی به نقش تاثیر گذار دست اندرکاران و ذینفعان در انجام فعالیتهای آبخیزداری علاوه بر  انسجام سازمانی طرح های مدیریت مشارکتی موجب تسهیل فرایندهای ارتباطی و نیز همکاری های آموزشی، ترویجی و مشارکتی بیشتر می شود.

جعفریان در  ادامه هدف اصلی از ترویج و مشارکت های مردمی را بهبود فرآیندهاو کمک به افزایش اثربخشی در اجرای پروژه ها عنوان کرد و از  اجرای فعالیتهای مشارکتی پروژه های آبخیزداری با بکارگیری ۲۴۵ نفر تسهیلگر در ۲۴۸  حوزه آبخیز کشور خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر تعداد ۵۴ هزار نفر روز از جوامع محلی در کنار مجریان و بهره برداران عرصه های طبیعی تا پایان اسفند ماه امسال از تمامی آموزشهای نیاز سنجی شده برخوردار خواهند شد.

وی همچنین با تشریح نقش و جایگاه اداره ترویج و آموزش در پروژه های آبخیزداری اظهار داشت: انتخاب تسهیل گران و ارائه آموزش به آنان،جمع آوری اطلاعات مناطق و روستاهای هدف باارائه وضعیت موجود،تحلیل دست اندرکاران نهادی و نیزارائه تحلیل دست اندرکاران و نیز تدوین برنامه اقدام مشارکتی از جمله اقدامات و فعالیت ها در این راستاست.

وی افزود: نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزشی،انجام بازدیدهای ترویجی، انعقاد تفاهم نامه های مختلف با دستگاههای اجرایی ،پایش و ارزیابی مشارکتی و نیز برپایی کارگاه های آموزشی مختلف از جمله برنامه الگوی مشارکتی ارزیابی طرح است.

ابوالقاسم حسین پورمدیر کل دفتر آبخوانداری وکنترل سیلاب سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پی بازدیدهای اخیر خود از طرح های اجرایی آبخیزداری که از محل صندوق توسعه ملی در استان فارس در حال اجراست با حضور در این  کارگاه با  اشاره به انجام  فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری به عنوان مهمترین راهکار مقابله با خشکسالی و کم آبی در کشور افزود: استمرار و پایداری عرصه های طبیعی و نیز تولیدات کشاورزی ،اشتغالزایی و احیاء سفره های آب زیر زمینی مستلزم تغذیه آبخوان ها و توسعه فعالیت های آبخیزداری است.

این مطلب را هم ببینید
لزوم اندیشیدن تمهیدات پیشگیرانه در خصوص آتش‌سوزی مراتع

وی با بیان اینکه در سال جاری با اجرای عملیات آبخیزداری ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش از  ۸۰۰هزار هکتار از حوزه های آبخیز در  شش هزار نقطه معادل ۸۰ درصد از شهرهای کشور تحت پوشش فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری قرار گرفته، افزود: این امر موجب استحصال  سالانه حدود ۷۴۰ میلیون متر مکعب از بارشها و سیلابها و تغذیه آبخوان ها می شود.

وی افزود: اجرای به موقع پروژه های آبخیزداری سال جاری در بارندگی های اخیر علاوه بر ذخیره و جمع آوری دو تا سه برابری آب قنوات و چاه های زیر زمینی موجب حفاظت منابع آب و خاک و نیز احیای پوشش گیاهی و نیز اکوسیستمهای طبیعی شده است.

بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این کارگاه با اشاره به وسعت ۸۴.۷ میلیون هکتاری مراتع ایران اظهار داشت: این مساحت معادل ۵۲ درصد از عرصه کشور محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای  اجرای عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی در مراتع کشور گفت: این پروژه ها شامل نهال کاری،کپه کاری، بذرکاری، بذرپاشی، ، ذخیره نزولات و حفاظت و قرق و به منظور ارتقای کمی و کیفی پوشش گیاهی و اصلاح و احیا عرصه های مرتعی است که در بیشتر مناطق کشور در حال اجراست.

وی در ادامه از اجرای پروژه حفاظت و قرق بروی ۴۴۲ هزار هکتار از عرصه های طبیعی کشور خبر دادو خواستار مشارکت مردم و تشکل ها در اجرای پروژه های حوزه مراتع شد.

مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی فارس نیز ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح های آبخیزداری فارس و کسب عنوان برتر اجرای این طرح ها در کشور گفت: تشریح اهداف، سیاست ها و برنامه های آبخوانداری در زمینه فعالیتهای مشارکتی و کنترل سیلاب،تقویت انسجام سازمانی بررسی و تشریح نقش مرتع و مرتعداری در توانمند سازی جوامع محلی و مشارکتهای مردمی و نیز نقش آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی در پروژه های آبخیزداری با فرایند توانمند سازی جوامع محلی و مشارکت دست اندرکاران از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  را ازجمله محورهای برپایی این کارگاه عنوان کرد.

این مطلب را هم ببینید
میزان بارش باران در مناطق مختلف فارس

در این کارگاه  مسئولان و تسهیل گران حوزه  آبخیز ضمن حضور فعال در کارگروهها به آسیبها و چالش های پیش رو و نیز راهکارهای مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نظامند کردن نحوه حضور مردم در فرآیندهای برنامه ریزی،تصمیم گیری و اجرا،بهره برداری و پایش ‌فعالیتهای حوزه های مورد هدف آبخیزداری در سال ۹۸ بر اساس ظرفیتهای مردمی به عنوان اصول مهم و اولویت کاری سازمان مورد تاکید قرار گرفت.

بازدید از پروژه های سازه ای آبخیزداری (چکدم سنگ و سیمان)و طرح های توانمند سازی و مشارکت مردمی صندوق توسعه ملی در شهرستانهای فیروزآباد و جهرم نیز ازجمله دیگر اهداف و برنامه های کاری مسئولان و مدیران سازمان جنگلها در  سفر به استان فارس بود.

[ad_2]

Source link

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

    Sorry, no posts matched your criteria.

نت افراز تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب