تمام شماري طرح هاي اشتغال عشايري و روستايي استان به نيمه رسيد / سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته

تمام شماري طرح هاي اشتغال عشايري و روستايي استان به نيمه رسيد / سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته

سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته: قريب ده رسته در گزارش مهارتي بهمن ماه ١٣٩٧اين كارگزاري تثبيت و رسته ملي آي تي نيز متمركز و منفك تعريف شده است و در دستور تقويت است سامانه نظارت از سامانه كارا و يا اهداف پيشين طرح ملي تكاپو جدا نيست و اگر مغايرت و

پوکی استخوان از پیشگیری تا درمان

پوکی استخوان از پیشگیری تا درمان

پوکی استخوان (Osteoporosis) بیماری شایعی است که موجب ضعیف شدن استخوان‌ها شده و خطر شکستگی استخوان‌ها را افزایش می‌دهد؛ زمانی که فرد دچار پوکی استخوان است، با افتادن‌های عادی، ضربه‌های معمولی و یا در مراحل شدید حتی با یک سرفه ممکن است، استخوان هایش بشکند.