همه اقتدار سپاه از مردم است

همه اقتدار سپاه از مردم است

جانشین سپاه فجر فارس گفت: اگر امروزه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های جهانی و جهادی حرفی برای گفتن دارد، به این دلیل است که همه اقتدار سپاه به مردم است.