پیکر شهید گمنام در گراش فارس تشییع شد

پیکر شهید گمنام در گراش فارس تشییع شد

به گزارش ایرنا، تشییع کنندگان و عاشقان به خط سرخ شهادت در طول مسیر حدود پنج کیلومتری سپاه ناحیه شهرستان گراش تا دانشکده علوم پزشکی این شهر با نثار گل و عطر افشانی از مهمان گرا..