وزير ارشاد در شيراز تصريح كرد: اوج بصيرت زن ايراني در دوران دفاع مقدس جلوه گر شد

وزير ارشاد در شيراز تصريح كرد: اوج بصيرت زن ايراني در دوران دفاع مقدس جلوه گر شد

[ad_1] وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي زن را مظهر عواطف و احساسات كه با روحيه اي سرشار از بصيرت تمام توان خود را در در دوران انقلاب و دفاع مقدس طبق اخلاص قرار دادند توصيف و تصريح كرد: اوج بصيرت زن ايراني در دوران دفاع مقدس جلوه گر شد [ad_2]