اوقات شرعی شیراز در فروردین ماه سال ۱۳۹۸

اوقات شرعی شیراز در فروردین ماه سال ۱۳۹۸

اوقات شرعی شیراز مرکز استان فارس در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ را در این بسته خبری مشاهده کنید. به گزارش شیرازنیوز به نقل از YJC از شیراز، اوقات شرعی شیراز مرکز استان فارس در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است: انتهای پیام/چ

تقویم روز و اوقات شرعی یکم اسفند شیراز

تقویم روز و اوقات شرعی یکم اسفند شیراز

اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه است. امروز یکم اسفند ۱۳۹۷ هجری شمسی چهاردهم جمادی الثانی ۱۴۴۰ هجری قمری بیستم فوریه ۲۰۱۹ میلادی اذان صبح ۵:۱۷ طلوع آفتاب ۶:۳۵ اذان ظهر ۱۲:۱۴ غروب آفتاب ۵۲: ۱۷ اذان مغرب ۱۸:۱۰ نیمه شب شرعی ۳۴: ۲۳

اوقات شرعی شیراز در اسفندماه سال ۱۳۹۷

اوقات شرعی شیراز در اسفندماه سال ۱۳۹۷

اوقات شرعی شیراز مرکز استان فارس در اسفندماه سال ۱۳۹۷ را در این بسته خبری مشاهده کنید. به گزارش شیرازنیوز به نقل از YJC از شیراز، اوقات شرعی شیراز مرکز استان فارس در اسفندماه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است: انتهای پیام/چ

تقویم و اوقات شرعی بیست و نهم بهمن شیراز + فیلم

تقویم و اوقات شرعی بیست و نهم بهمن شیراز + فیلم

  اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه است. امروز بیست و نهم بهمن ۱۳۹۷ هجری شمسی دوازدهم جمادی الثانی ۱۴۴۰ هجری قمری هجدهم فوریه ۲۰۱۹ میلادی اذان صبح ۵:۱۹ طلوع آفتاب ۶:۳۷ اذان ظهر ۱۲:۱۴ غروب آفتاب ۵۱: ۱۷ اذان مغرب ۱۸:۰۸ نیمه شب شرعی ۳۴: ۲۳

تقویم و اوقات شرعی بیست و ششم بهمن شیراز

تقویم و اوقات شرعی بیست و ششم بهمن شیراز

اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه است. امروز بیست و ششم بهمن ۱۳۹۷ هجری شمسی نهم جمادی الثانی ۱۴۴۰ هجری قمری پانزدهم فوریه ۲۰۱۹ میلادی اذان صبح ۵:۲۱ طلوع آفتاب ۶:۴۰ اذان ظهر ۱۲:۱۴ غروب آفتاب ۴۹: ۱۷ اذان مغرب ۱۸:۰۶ نیمه شب شرعی ۳۴:

تقویم و اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن شیراز + فیلم

تقویم و اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن شیراز + فیلم

اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه است.امروز بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ هجری شمسی هفتم جمادی الثانی ۱۴۴۰ هجری قمریسیزدهم فوریه ۲۰۱۹ میلادیاذان صبح ۵:۲۳طلوع آفتاب ۶:۴۱۳اذان ظهر ۱۲:۱۴غروب آفتاب ۴۷: ۱۷اذان مغرب ۱۸:۰۴نیمه شب شرعی ۳۴: ۲۳   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

تقویم و اوقات شرعی بیست و دوم بهمن شیراز + فیلم

تقویم و اوقات شرعی بیست و دوم بهمن شیراز + فیلم

اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه است.امروز بیست و دوم بهمن ۱۳۹۷ هجری شمسی پنجم جمادی الثانی ۱۴۴۰ هجری قمرییازدهم فوریه ۲۰۱۹ میلادیاذان صبح ۵:۲۴طلوع آفتاب ۶:۴۳اذان ظهر ۱۲:۱۴غروب آفتاب ۴۶: ۱۷اذان مغرب ۱۸:۰۳نیمه شب شرعی ۳۴: ۲۳ کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

تقویم و اوقات شرعی بیستم بهمن شیراز + فیلم

تقویم و اوقات شرعی بیستم بهمن شیراز + فیلم

اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه است. امروز بیستم بهمن ۱۳۹۷ هجری شمسی سوم جمادی الثانی ۱۴۴۰ هجری قمری نهم فوریه ۲۰۱۹ میلادی اذان صبح ۵:۲۵ طلوع آفتاب ۶:۴۵ اذان ظهر ۱۲:۱۴ غروب آفتاب ۴۴: ۱۷ اذان مغرب ۱۸:۰۱ نیمه شب شرعی ۳۴: ۲۳

تقویم و اوقات شرعی نوزدهم بهمن شیراز + فیلم

تقویم و اوقات شرعی نوزدهم بهمن شیراز + فیلم

اذان ظهر امروز شیراز ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه است.امروز نوزدهم بهمن ۱۳۹۷ هجری شمسی دوم جمادی الثانی ۱۴۴۰ هجری قمریهشتم فوریه ۲۰۱۹ میلادیاذان صبح ۵:۲۶طلوع آفتاب ۶:۴۵اذان ظهر ۱۲:۱۴غروب آفتاب ۴۳: ۱۷اذان مغرب ۱۸:۰۱نیمه شب شرعی ۳۴: ۲۳   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی