زردآلو آباده در راه بازار

زردآلو آباده در راه بازار

برداشت زردآلو در شهرستان آباده آغاز شد. پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۲ هزار تن محصول از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.