کشف محموله زغال جنگلی در رستم

کشف محموله زغال جنگلی در رستم

ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رستم موفق به کشف محموله زغال جنگلی غیر مجاز از متخلفان در روستای تلخاب این شهرستان شدند.