شیرازنیوز

تمام شماری طرح های اشتغال عشایری و روستایی استان به نیمه رسید / سکوت کارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته

تمام شماری طرح های اشتغال عشایری و روستایی استان به نیمه رسید / سکوت کارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته

سكوت كارگزار فارس در برابر تخلفات و انحرافات رسته: قريب ده رسته در گزارش مهارتي بهمن ماه ١٣٩٧اين كارگزاري تثبيت و رسته ملي آي تي نيز متمركز و منفك تعريف شده است و در دستور تقويت است سامانه نظارت از سامانه كارا و يا اهداف پيشين طرح ملي تكاپو جدا نيست و اگر مغايرت و

نوروز پر بارشی در پیش است

نوروز پر بارشی در پیش است

رئيس ­سازمان هواشناسي گفت: بررسي نقشه‌هاي پيش بيني و پيش يابي ميان مدت، ­ نشان مي‌دهد ايام نوروز امسال، به تناوب بارش‌هاي فراواني خواهيم داشت.؛