کمک ۶۰۰ میلیارد ریالی خیران مدرسه‌ساز استان فارس

کمک ۶۰۰ میلیارد ریالی خیران مدرسه‌ساز استان فارس

مدیرکل نوسازی مدارس فارس گفت: از اواخر اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه امسال در بیش از ۱۵ جشنوار‌ه در شهرستان‌ها افزون‌بر ۶۰۰ میلیارد ریال جمع‌آوری و به امر احداث فضا‌های آموزشی اختصاص‌یافته است.