صفحه نخست روزنامه‌های استان فارس

صفحه نخست روزنامه‌های استان فارس

روزنامه‌های امروز شیراز با عناوینی همچون «اتلاف سرمایه‌های ملی در جاده‌های فارس»،«افتتاح فاز دو بوستان تخصصی ورزشی بعثت در شیراز» و… بر روی دکه‌های مطبوعاتی ر‌فت.